Silah Ruhsatında Mücadelemiz Devam Ediyor

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli devlet memurlarının, vergisiz ve harçsız silah taşıyabilmesi maksadıyla yapılan tüm girişimlerimiz (KDK, Kurum Yazışmaları, KİK, Beyan Vb.) neticesinde istenilen sonuca ulaşılamamıştır. Bu nedenle; vergisiz ve harçsız silah taşınabilmesi hususunda gerekli mevzuat değişikliği yapılabilmesi noktasında, İçişleri Bakanlığı aleyhine “dava açma” zarureti hasıl olduğundan sendikamız tarafından dava açılmıştır.


Söz konusu davamız, sendikamızca yakinen takip edilecek ve gelişmeler hususunda camiamıza gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Ayrıca; bahse konu davanın kazanılması halinde ise, MSB ve TSK'da görevli devlet memurlarının da aynı haktan yararlanmaları için emsal teşkil edecektir.


Doğru bilginin adresi Sime-Sen olarak gelişmeleri takip edeceğiz ve gerekli bilgilendirmeleri yapacağız.


SİME-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Sosyal Medyada Paylaş