Lojman Yönetmeliği Değişti

Resmi Gazete'de kamu personellerini ilgilendiren önemli bir karar yayınlandı. Yayınlanan kararda lojman başvurusunda yapılan düzenlemelere yer verildi. 


Ekli Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in yürürlüğe konulmasına,2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. 


16/71984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu  Kararı ile yürürlüğe konulan kamu konutları yönetmeliğine ekli sura tahsisli konutların puanlama cetveli başlıklı 4 sayılı cetvelin a bendi yürülükten kaldırılmış ve aynı cetvele j bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki  k ve l bentleri eklenmiştir.


K) % 40 ve üzerinde engelli olduğunu yetkili sağlık kurullarından alınan rapor ile belgelendiren engelli personel ile kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı her bir angelli aile ferdi (eş ve çocuklar dahil) için +40 puan,


L) Gaziler ile şehit yakınlarının (eş, çocuk, anne, baba ve kardeş) her biri için +40 puan


Aynı yönetmeliğe ekli kamu konutları tahsis talep beyannamesi başlıklı 5 sayılı cetvel ekteki şekilde değiştirilmiştir.


Lojman yönetmeliği yukarıda belirtilen şekilde değiştirilmiş engelli ve gazi, Gazi ve şehit yakını kamu personeline lojman tahsisinde kolaylık sağlanmıştır.


Sime-Sen olarak, bu kararın tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.


SİME-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU


Sosyal Medyada Paylaş