Sayımlar 15 Temmuz'da

Son günlerde kamuoyunu meşgul eden Harita Genel Müdürlüğü süreci hakkında bazı yanlış bilgilendirmeleri düzenlemek adına, "Olağanüstü Hal" kapsamında bazı tedbirler alınması ve Milli Savunma Üniversitesi kurulması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair, Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin 31 Temmuz 2016 tarih ve 29787 sayısında yayımlandı. Buna göre, 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanun'un 1. maddesinde değişikliğe gidildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Merkez ve Taşra Teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlardan oluşan yapı içerisinde Harita Genel Müdürlüğü'nün bulunmaması üzerine, Harita Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşmede Harita Genel Müdürlüğü hakkında Resmi Gazete'de karar yayınlanacağı bilgisi sendikamıza verildi.


Bu bağlamda ; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşların girdikleri hizmet kollarının belirlenmesine ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklik 22 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu değişiklikler ile Harita Genel Müdürlüğü'ne yeni bir sendikal kod verildi. Akabinde kamu görevlileri sendikalarının üye sayıları ve yetkili sendikaların belirlenme işlemleri her yıl 15 Mayıs tarihi itibariyle belirlenmekte ve temmuz ayının ilk haftasında Resmi Gazete'de yayınlanmaktadır. Fakat TBMM’de kabul edilen 7244 sayılı "Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması" hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Söz konusu 7244 sayılı Kanunun 2/h maddesi şöyle:


“h) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen tespit 2020 yılı için 15 Temmuz 2020 tarihi esas alınarak gerçekleştirilir. 31 Temmuz 2020 tarihine kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na gönderilir. Aynı fıkranın (b) bendi uyarınca yapılacak tespit ise 15 Temmuz 2020 tarihi esas alınarak yapılır. Eylül ayının ilk haftasında Resmi Gazete'de yayımlanır. Bu süreleri 15 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.”


Anılan kanun değişikliği ile Harita Genel Müdürlüğü’ne yeni bir sendikal kod verilmesi hususunda, bu müdürlük bünyesinde görev yapan personelin özlük haklarında, atama işlemlerinde ve oluşturulacak husumetlerde yine muhatabımız Milli Savunma Bakanlığı olacaktır. Harita Genel Müdürlüğü’ne yeni bir sendikal kod verilmesi, bahse konu müdürlüğün Milli Savunma Bakanlığı’ndan ayrıldığı anlamına gelmemektedir. Yalnızca sendikal faaliyetler için birtakım sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle özellikle belirtmek gerekir ki Harita Genel Müdürlüğü halen Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında bulunmaktadır ve bünyesinde çalışmakta olan personelin bu değişiklik ile herhangi bir özlük hakkı kaybı yaşamayacaklardır.


Ayrıca, Koronavirüs kapsamında alınan tedbirler sebebiyle ertelenen üye sayımları 15 Temmuz 2020 tarihinde iş yerlerinde yapılacak olup, yetkili işyeri, kurum ve hizmet kolu sendikasının belirlenmesi için yeni kurum kodlarına işyeri temsilcilerimizi ve kurum yetkililerinin dikkat etmeleri önem arz etmektedir.


" EMEĞİMİZ KİMSENİN OYUNCAĞI DEĞİLDİR."


Ülkemizin içinden geçtiği sıkıntılı günlerin azalma eğilimi gösterdiği bu günlerde sahada sendikal faaliyetlerin hayata geçtiğini hepimiz görmekteyiz.


Her gün birçok kişinin sorunlarına çözüm üretmek için emek veren Sime-Sen Teşkilatımızın her alanda mücadele vermektedir.


SİME-SEN ailesine katılan her üyemiz için Ücretsi̇z Si̇me-Sen Ferdi̇ Kaza Si̇gortasi yasal olarak hayata geçmektedir. Yasal mevzuatlar ile ilgili tereddüt yaşayan veya SİME-SEN Teşkilatımız ile görüşmek isteyen kişiler için web sitemizde teşkilatımızın iletişim numaraları bulunmaktadır.


SİME-SEN ailesinden desteğini esirgemeyen üyelerimize ve fedakar işyeri temsilcilerimize teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.


Sosyal Medyada Paylaş