Covid-19 İlave Tedbirleri Yayınlandı

Milli Savunma Bakanlığı Askerî Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ”50972982-168 02-E-544189” sayılı “Covid-19 İlave Tedbirler” konulu yazı yayınlamıştır. Bakan Yardımcısı Sayın Alpaslan Kavaklıoğlu imzasıyla yayınlanan yazıda, “Bazı illerdeki vaka sayılarındaki artış ile orantılı olarak birliklerimizde de vaka sayılarında artışlar izlenmektedir. Bu nedenle Sayın Bakanımız tarafından yayınlanan tedbirlerin titizlikle uygulanması uygulamada hata ve ihmali olanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılması, tedbirlerin tekrar gözden geçirilmesi hataların giderilmesi ve ilave tedbirler alınması” direktifi verilmiştir.

Bu kapsamda;

• Covid-19 bulaşını önlemeye yönelik mesai ve mesai sonrası uyulacak tedbirleri içeren hatırlatıcı görsellerin bilgisayar ortamında (Kara Ağı) yayınlanması, tüm birlik, kurum ve kışlalarda sık sık tedbirleri hatırlatıcı anonsların yapılması

• Servis kullanımı asgari seviyeye düşürmek maksadıyla esnek mesainin aktif uygulanması ve ilgili yazıda da belirtildiği şekilde personelin şahsi araç kullanıma yönelik özendirici tedbirlerin alınması (ücretsiz park yeri oluşturma vb)

• Yemekhane ve kafeteryalarda yoğunluğun azaltılması için yemek saatlerinin uzun tutulması ve paket servis hizmetlerinin başlatılması

• Pozitif ya da olası vakalara son 7 gün içerisinde temas eden personelin tamamının (hiçbir gerekçe ile istisna yaratmadan) yakın temasla olarak kabul edilmesi ve 14 günlük ev, kışla ya da yurtlarda karantina uygulamasına devam edilmesi, karantina kurallarına uymayanlar hakkında gerekli işlemin yapılması

• Temaslıların tamamının (Birlik/kurum içinde tespit edilenler dahil) Sağlık Bakanlığı filyasyon ekipleri takibine alınması ve “Temaslı İzlem Formu” doldurulması için İl Sağlık Müdürlükleri ve filyasyon ekipleri ile gerekli koordinasyonun kurulması

• Pozitif vaka ile temas eden kişiler için oluşturulan karantina yerlerinin öncelikle 1 (bir) zorunlu durumlarda 3 (üç) personeli geçmeyecek şekilde planlama yapılması (çadır vb. imkânların kullanılması)

• Yazıda belirtildiği şekilde kışlalarda covid-19 tedbirlerinin denetlenmesi, uymayanlar hakkında gerekli adli ve idari İşlemlerin yapılması denetleme sonuçlarının KOMMER’ler aracılığıyla MSB KOMMER ile paylaşılması

• Birlik ve kurumlarda seyreltme kapsamında idari izinlerin aktif olarak uygulanması ve idari izin verilen personel İkamet adresi dışına çıkmayacağı hususu tebliğ edilerek denetlenmesi ve ihmali olanlar hakkında gerekli adli ve idari İşlemlerin yapılması belirtilmiştir.

 

Sivil Memurlar Sendikası olarak covid-19 kapsamında her zaman en doğru ve hızlı bilgi ulaştırmak adına sizlere hizmet vermekteyiz.


Sosyal Medyada Paylaş