SİVİL MEMURLAR SENDİKASI’NIN KİK (KAMU İDARE KURULU) YETKİSİNİ ALMASININ FARKI NEDİR?


- Geçici Yurtdışı Görevlendirme Kadroları tarihinin en seviyesine ulaşmıştır. 6 aylık dilim için Genelkurmay Başkanlığı 28 Kara Kuvvetleri Komutanlığı 58 Hava Kuvvetleri Komutanlığı 30 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 9 devlet memuru görevlendirilmiştir. Kişi sayısının ve kadrolarının artması içinde halen çalışmalarımız devam etmektedir. Genel duruma bakıldığı zaman, Yurt Dışı Geçici Kadroları’nın yılda 2 kez gerçekleştiği düşünülürse yıllık 230 meslektaşımız geçici yurtdışı kadrosu ile göreve gidebilir hale gelmiştir.

- 657 DMK 68/B maddesi dahilinde yine tarihinin en üst seviyesinde üst kadro derecelendirmesi gerçekleşen görüşmeler ve istişareler doğrultusunda temin edilmiş ve periyodik olarak her yıl başı geçişinde sayı arttırılarak devam etmektedir.

- Disiplin cezalarının 2014 yılından bu yana %15 seviyesine gerilemesi, gerçekleşen KİK toplantıları ile beraber gelmiştir.

- Marmara Ereğlisi, Anamur, Nevşehir, Şarköy vb. kamp, sosyal tesis ve vardiya yatakhanelerinin tesis sayısı arttırılmıştır. Bunun yanında kurum görevlendirmeli devlet memurlarına gittikleri mahalde konaklama tesisleri görev emrine dahil edilmesi sağlanmıştır.

- 6245 Harcırah Kanununa göre memurun görevi esnasında konaklamasının yalnızca 10 günü karşılanırken, şu an görev bitinceye dek karşılanmaktadır.

- 2019-2021 yılları arasında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları periyodik olarak (pandemi dönemine rağmen) devam etmektedir. Henüz gerçekleşmemiş fakat gerçekleşmesi için emirleri yayımlanmış yetkili kurumlarımızda bu süre içerisinde sınavını gerçekleştirmiş olacaklardır. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINI AÇAN KURUMLARA BAKILDIĞINDA GÖRÜLECEKTİR Kİ:  YALNIZCA SİME-SEN’İN KİK (KAMU İDARİ KURULU) YETKİLİSİ OLDUĞU KURUMLARDIR! 

- A tipi kariyer kadro teminleri Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları içinde gerçekleştirilmiştir. Bu sayede yine gerçekleşen KİK toplantılarımızın etkisini ortaya koymuş oluyoruz.

- Tayin, atama, görevlendirme, engelilik, eş durumu, eğitim durumu ve diğer benzer nitelikler netlik kazanmış, devlet memurlarımız için gerçekleştirilir hale gelmiştir. 

Bu ve bunlar gibi bir çok meslektaşlarımıza kazandırılan hakların, KİK (Kamu İdari Kurulu) yetkili sendikası SİME-SEN olduğu müddetçe, bu soruya verilecek cevabımızın her zaman olduğu ve olacağı açıktır. 

KİK yetkisinin Sivil Memurlar Sendikası’na emanet edilen  kurumlarda görev yapmakta olan devlet memuru meslektaşlarımız ile farklı STK’ların yetkisinde olan kurumlarda görev yapmakta olan devlet memuru meslektaşlarımızın hak farklılıkları gözle görünür derecededir.

Sivil memurların kurum hafızası, emekçisi ve vazgeçilmezi olduğu bariz bir gerçektir. Bu doğrultuda belirtilen gelişmelerin yansımadığı ve yansıtılamadığı kurumlarımız da görevli meslektaşlarımız da memnuniyetlerini sağlayabilmek adına yetki iradelerinin nerede olması gerektiğini düşünmelilerdir.


Meslektaşlarının haklarını koruyup geliştirebilecek kurumsal yapının desteklenmesi sivil memurun huzurlu çalışma hayatınında anahtarıdır. Hak aramak için hukuk yolunu benimsemiş, mağduriyet yaşatılmış üyelerimiz veya kurumsal olarak camianın tamamının hak kaybı yaşamaması adına açılmış dava sayımız bugün itibariyle 900’ün üzerine ulaşmıştır. Yine kamusal alan niteliklerini, çalışma ortamının niceliklerinin hukuksal normlarda özlük haklarının geriye gidişine engel olmak adına KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU’na güncel olarak yapılmış 85 adet başvurumuz bulunmaktadır. Bu durum, SİME-SEN’in hukuka olan güvenini ve meslektaşlarının mağdur edilmesine izin vermediğinin de açık göstergesidir.


Farklı promosyon çeşitleri ile göz boyamaya çalışarak gerçek sendikal faaliyetin sanki bu olduğu düşüncesinin aslında sendikal faaliyet ile hiç bir bağdaştırması yoktur. Bizler SİME-SEN olarak bir promosyon malzemesinin sivil memurun gelecekte yaşacağı hiçbir sıkıntıya çözüm olamayacağını bilerek gerçek sendikacılık mücadelemize gerçek kazanımlarla devam ediyoruz.


Meslektaşlarımızın menfaatine olan tek ve kurumsal yapı altında birleşmek için iyi niyet, samimiyet ve ısrarlı yaklaşımlarımızı hissetmeniz de bizler için kıymetlidir. Çünkü er ya da geç tek çatı gerçekleşecek ve sesimizi daha gür çıkaracağız.

Aynı TÜRK HARB-İŞ örneğinde olduğu gibi güçlü etkili ve tam yetkili sendika modeli ayrı KİK yetkilisi sendikalarının ayrı faaliyet ve kazanımları ile meslektaşlarımız arasında da hak farkı yaratmak ve menfaatlerin dışına çıkmaktır. Kendini bunun dışında tutan ve tutmaya çalışan bünyeler sivil memurunda gelecekte yaşayacağı kaygılarların müsebbibi olacaklardır.

Sivil Memurlar Sendikası gerektiğinde her bir üyesinin tek tek hakkını savunabilecek, yeni sistemde mevzuatın sivil memuru yok sayamayacağı hamleleri yapabilecek, meslektaşlarımızın menfaatine yönelik sınırsız fedakarlığı ortaya koyabilecektir.

Gelecek için çözüm ortağınız olmamıza, daha iyi gelişmelere daha kısa zaman ulaşılmasına, kurumlarımızın tek yetkili sendika ile daha fazla hak kazanımları şansına, örgütlenmenin gücünün daha geniş kesimlere fayda sağlayabilmesine ve bunlar gibi bir çok olumlu yaklaşıma birlikte imza atmak istiyoruz.


Faydalı olabilme isteğimizden kaynaklı her meslektaşımıza ayrı ayrı SİME-SEN ÇATISI ALTINDA olmaları isteğimizi de bildirmek isterim. Bir olup yere daha sağlam basmayı başarabiliriz. Önemli olan SİVİL MEMUR MESLEKTAŞLARIMIZIN HAK VE MENFAATLERİDİR. Hiç bir şahsi durum bunun önüne geçmemelidir. TEK ÇATI SİME-SEN, ÇÖZÜM SİME-SEN AİLE SİME-SEN.


Son olarak, COVİD-19 pandemi sürecinde dahi hizmet kalitemizi eksiltmeden devamlılığı sağlayan, bilgilendirme ve teşkilatımızı kusursuz devam ettiren davamızın yol arkadaşları şubelerimiz ve tüm temsilcilerimize üstün gayretlerinden dolayı SİME-SEN ailesi adına teşekkür ve minnetlerimizi sunuyoruz…


SİVİL MEMURLAR SENDİKASI GENEL MERKEZİ


Sosyal Medyada Paylaş