OYAK KANUNUNDA YAPILMASINI İSTEDİĞİMİZ KANUN DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR TEKLİFİMİZ!!!

OYAK KANUNUNDA YAPILMASINI İSTEDİĞİMİZ KANUN DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR TEKLİFİMİZ!!!

 

-Birçok OYAK üyesi memurun ekonomik yönden mağduriyetler yaşadığı ve kısa dönemde karşılanamayan borçlanmaların ödenmesi mümkün olmayan boyutlara ulaştığı, sonuç olarak aile ekonomisinin yanında aile bütünlüğünü etkileyecek şekilde telafisi mümkün olmayan durumlara yol açtığı ve  bu nedenle 10 yıllık OYAK üyeliğini dolduran personelin çalışmaya devam etmekle birlikte kurumdaki nemalandırılmış emeklilik yardımını talep etmeleri halinde (BES’e üye olanlardan 10 yılını dolduranların nemalandırılmış emeklilik yardımını ilgi (b) Kanun gereğince alabilmeleri gibi) alabilmelerinin,

 

-Sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin, aynı kurumda çalışan sözleşmeli dahil subay, astsubay, uzman erbaş ve devlet memurları gibi OYAK üyeliklerinin yapılmasının,

 

-Aylıksız izinde olan memurların, aylıksız izin süresine ait OYAK aidat tutarlarının nemalandırılmış haliyle tamamını bir seferde OYAK’a ödemelerinin mümkün olmadığı ve bu nedenle cari olarak ay ay ödeme imkanının getirilmesinin,


-OYAK üyesi devlet memurlarının adil ve hakkaniyetli bir şekilde temsil edilebilmesi maksadıyla; Milli Savunma Bakanlığında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil)  en çok üyesi bulunan Sendika Genel Başkanına OYAK Genel Kurulunda temsil yetkisinin verilmesinin,

 

OYAK üyesi olan Devlet Memurlarının yaşamış oldukları bahse konu sorunlarına çözüm getirebileceği değerlendirildiğinden gerekli kanun değişikliği yapılmasına yönelik kurumsal yazımızı ilgili makamlara ilettik ve iletmeye de devam edeceğiz.

 

Camiamıza/kamuoyuna saygıyla duyurulur…

 

Sivil Memurlar Sendikası

adına

Genel Başkan

Kenan Haluk BAYTEMİR


Sosyal Medyada Paylaş