657 YAN ÖDEME KARARNAMESİNE YENİ TEKLİFLER


        Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki (AFGM, TGM, MSÜ, vb.) genel müdürlüklere ve bağlılarına 2021 yılı için 657 yan ödeme kararnamesine yapılacak iyileştirme teklifleri istenmiştir.


28 Aralık 2020 tarihine miadı olan teklifler için sistem üzerinden yetki sahibi, tekliflerin idare ile şekillendirmesini sağlayan, öneri olarak sunulabilecek ya da teklifin yapılmasında danışman olanlardan camiamızın menfaati gereği istemi karşılıksız bırakmamaları talep edilmektedir. 


Sivil Memurlar Sendikası olarak MSB, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, KARA, DENİZ, HAVA KOMUTANLIKLARI, EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ve SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIKLARI ile yapılan tekliflerin Ana As Birlik ya da bağlılarından teklif olarak istenmesine duyarsız kalınmaması, hassasiyet göstererek olumlu katkı sağlanması verilen sınıf mücadelesinde pozitif bakış açısını destekleyecektir. 


Her yıl periyodik olarak yapılan 657 yan ödeme kararnamesi için Sime-Sen ailesi olarak yapılan tekliflerin muhattapları tarafından desteklenerek “Tek Ses Tek Yürek” bunu hakettiğimizi idareye de bildirmeliyiz. Sivil Memurlar Sendikası olarak 24 Aralık 2020 tarihli SMS-01.209/2509 sayılı yazımız Milli Savunma Bakanlığına ulaştırılmıştır. Camianın menfaatinin aslında kurumun kazancı olduğunu kanıtlayarak, iyileştirme dosyalarının idare tarafından sahiplenilmesini gündem maddesi olarak algılamalıyız. 


Konu itibari ile 19 Aralık 2020 tarihli, 33827891-184.03-E 756872 sayılı yazısı uyarınca, MSB Personel Genel Müdürlüğü çıkışlı yazısında;


Milli Savunma Bakanlığı ve bağlıları kadrolarında görev yapan personele ödenecek zam ve tazminatların, hangi işi yapanlara ve hangi görevde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları, Kanun’un 152’inci maddesi uyarınca çıkarılan karar ile düzenlenmiştir. 


Kanun’un 152’inci maddesinin “III-Ortak Hükümler” başlıklı bölümünde, “Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154’üncü madde uyarınca katsayının Cumhurbaşkanınca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulur.” Hükmü yer almaktadır. MSB Hizmet Birimleri, Gen.Kur Bşk.lığı ve Kuvvet Komutanlıklarında görev yapan Devlet Memurlarına 2021 yılında ödenecek zamn ve tazminatlara ilişkin değişiklik tekliflerinin gönderilmesi talep edilmiştir. 


Bu kapsamda; Karara ilişkin değişiklik tekliflerinin gerekçeleri ile birlikte 28 Aralık 2020 tarihine kadar MSÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına ve INTRANET üzerinden, belirlenen tarihe kadar gönderilmesi istenmektedir. Sivil Memurlar Sendikası Genel Merkezi olarak STK’nın sivil memurlar ile ilgili olumlu gelişmeler için bilgilendirilmesi gerektiğini, aynı zamanda paydaş ilerleyen süreçleri destekleyerek sürecin kısalması, şartların kolaylaştırılması adına taraf olması durumunu da benimsiyoruz. Kurumların iyileştirme dosyalarını benimsemesi ve sahiplenmesi ulaşılacak sonuç için harcanan zamanın kısalmasınıda sağlamış olacaktır.


Sime-Sen tarafından hazırlanan teklifleri; Şubelerimiz, İl Başkanlarımız ve İlçe Başkanlarımızdan temin edebilirsiniz. Şimdi destek sırası sivil memur arkadaşlarımızda…


SİVİL MEMURLAR SENDİKASI YÖNETİM KURULU

Sosyal Medyada Paylaş