2828 ATAMASINDA İDARENİN TAKDİR YETKİSİ YOKTUR

2828 sayılı Kanun kapsamında ataması yapılarak devlet kurumu çalışanlara yönelik 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 7103 sayılı vergi kanunu ve bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair Kanun’un 25.inci maddesi ile eklenen geçici 16.ıncı maddesinin 1.inci fıkrasında, “Bu Kanunun ek 1.inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar.” hükmüne yer verilmiştir.


Sivil Memurlar Sendikası olarak üyemiz adına yapılan atama başvurunun reddedilmesi sonucu idari yargı yoluna gidilmiştir. 


Konya Bölge İdari Mahkemesi (istinaf) tarafından; davacının atanmak için gerekli koşullarını sağladığı noktasında ihtilaf bulunmadığı, öte yandan baş kadronunda bulunduğu gözetildiğinde, idare tarafından davacının ataması yapılması gerekirken atanmamasında idarenin takdir yetkisinin bulunmadığı (istinaf) bölge mahkemesi ile ispatlanmış olup üyemizin atama talebi yerine getirilmiştir. 


Her daim üyelerimizin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla çalışmaya devam ediyoruz. Davayı kazanan üyemize hayırlı olmasını diler, üyemiz ile aynı durumda olan üyelerimizin de hukuk çerçevesinde haklarını aramalarını dileriz.SİVİL MEMURLAR SENDİKASI GENEL MERKEZİ

Sosyal Medyada Paylaş