!!! SİVİL MEMURLAR SENDİKASI (SİME-SEN) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDA !!!

!!! SİVİL MEMURLAR SENDİKASI

(SİME-SEN)

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDA !!!


Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Genel Başkan Kenan Haluk BAYTEMİR, Ankara Şube Başkanı Kemal DUMAN ve Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Bora BUDAK tarafından Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü Sayın Bilal DURDALI makamında ziyaret edilmiştir. 


Yapılan makam ziyaretinde; sayın Genel Müdürümüze;


✔️Yardımcı Hizmetler Sınıfının Kaldırılması,


✔️3600 Ek Göstergenin Taban aylığına yansıtılması,


✔️Tayın bedelinin arttırılması,


✔️Yan Ödeme Kararnamesi ile verilen tazminattan Devlet Memurlarınında yararlandırılması,


✔️Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının Açılması,


✔️Yurt Dışı Geçici Görevlendirme,


✔️Banka Maaş Promosyonu,


✔️Personelin Kılık Kıyafeti,


✔️Orduevi ve Sosyal   

Tesislerin Kullanımı,


✔️4688 Sayılı Sendikalar      Kanununa Savunma ve Güvenlik Hizmet kolunun eklenmesi,


✔️657 Sayılı Kanuna Savunma ve Güvenlik Hizmetler Sınıfının eklenmesi,


gibi üyelerimizi/camiamızı yakınen ilgilendiren 

hususlara dair sendikal taleplerimizi içeren sunum dosyasını resmi olarak bizatihi ilettik.


Kamuoyuna/camiamıza saygıyla duyurulur.

 

Sivil Memurlar Sendikası adına Genel Başkan Kenan Haluk BAYTEMİR

Sosyal Medyada Paylaş