8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN.

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN. 


Anayasamızın “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.” Hükmü ile herkesin kanun önünde eşit olduğu güvence altına alınmış ve cinsiyete dayalı ayrımcılık yasaklanmıştır.


Sivil Memurlar Sendikası olarak bizlerde çalışma hayatında kadınlarımızın maruz kaldığı ayrımcılık, ekonomik ve sosyal şiddete karşı mücadele ediyor ve kadın üyelerimizin sendikal hareketin içinde daha fazla yer alması için çaba gösteriyoruz. 


Bu itibarla, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün, kadının saygınlığı ve hakları konusunda önemli bir farkındalığa vesile olmasını, bu alanda yaşanan sorunların çözümüne katkı sunmasını, savaşın, şiddetin, yoksulluk ve yoksunluğun mağdur ettiği nice kadına umut olmasını diliyoruz.


Bu duygu ve düşüncelerle, başta kadın üyelerimiz olmak üzere, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü kutluyor, her bireyin haklardan eşit olarak yararlandığı bir dünya temenni ediyoruz.


SİME-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Sosyal Medyada Paylaş