3600 EK GÖSTERGE TÜM KAMU GÖREVLİLERİNE VERİLMELİDİR

25.11.2018, 21:34'de eklendi
3600 EK GÖSTERGE TÜM KAMU GÖREVLİLERİNE VERİLMELİDİR

3600 EK GÖSTERGE ALAMAYACAK OLAN DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN SUÇU NE…

            657 Devlet Memurları Kanunu’nun 7’nci maddesinin tarafsızlık ve devlete bağlılık ilkesi çerçevesinde; kanunlara uygun hareket eden ve aynı okullarda eğitim görüp farklı kurumlarda ve statülerde çalışan tüm kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına alınmaması, idarenin anayasayı eşitlik ilkesinin ihlalidir. Bu doğrultuda lisans mezunu olan her kamu görevlisinin 3600 ek göstergeden faydalandırılması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

        Adı geçen Kanun’da; Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar” denilmektedir.

         Yıllarca yalnızca kamusal görevinin gereği olarak, herhangi bir siyasi parti ile mezhep ve meşreplerin oluşturduğu zümreler ile organik bağı bulunmayan ve yaşadığımız hain kalkışmada devletinin yanında olduğunu bir kez daha ispat eden kamu görevlilerinin, bir kısım kamu görevlilerine çıkacak olan 3600 ek göstergenin tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesinin tüm çalışanlar üzerinde olumlu moral ve motivasyon sağlayacağı aşikârdır.

            Ayrıca; kamunun en ağır işlerini yüklenen yardımcı hizmetler sınıfı içerisinde bulunan devlet memurlarının, ek göstergeden hiç faydalanmaz iken diğer bir başka sınıfa ayrıcalık yapılması, Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS)’nda görevli devlet memurları arasında hayal kırıklığı ve üzüntü yaratacaktır. Sivil memurlar sendikası olarak hükümetimizin hazırlamış olduğu taslak tasarıyı tekrar değerlendirmesini ve memurlar arasındaki uçurumun derinleşmesinin önüne geçmesini talep etmekteyiz.

 

Ercan BÜYÜKKAYA

Gnl. Bşk. Yrd.

(Teşkilatlanma)

Yazılım &Tasarım OMEDYA